Direkt till innehåll

Ökade restider på grund av Älvsborgsbron-arbetet

Under den första veckan av sommarens underhållsarbete på Älvsborgsbron har restiderna för bilister i rusningstrafik ökat med minst 10 minuter.

Måndagen den 17 juni inleddes sommarens underhållsarbete på Älvsborgsbron, som kommer att pågå fram till den 15 september. I korthet handlar arbetet om att vägbanan på bron ska rustas upp och få nya tätskikt, ny beläggning, nya betongskarvar samt ny mittbarriär.

Ökade restider under rusningstrafik
Under första veckan som arbetet pågått har restiderna under rusningstrafiken ökat med generellt 10-15 minuter på vissa av de stråk där mätning har gjorts. Värt att notera är att om du kör genom flera av dessa stråk så blir såklart restidsförlängningen ännu större.

Restidsökningen gäller biltrafiken på Söderleden och Västerleden, väg 155, Lundbyleden och E6.

I början av veckan förlängdes restiden ytterligare på grund av ett flertal olyckor i trafiken, men också till följd av ett nattarbete vid Tynneredsmotet som blivit försenat. Spårvägstunneln som ligger under Västerleden vid Tynneredsmotet ska repareras under sommaren och påverkar trafiken förbi motet fram till 18 augusti.

Påfarter stängda för biltrafik
Kollektivtrafiken har under veckan dragits med förseningar. Främst gäller detta kring Nils Ericsonsgatan men också över Älvsborgsbron, då flertalet bilar brutit mot trafikreglerna och felaktigt hamnat i busskörfältet vid Högsboledens påfart.

Påfarten från Högsboleden mot Älvsborgsbron har under veckan varit mest problematisk, då påfarten är stängd för fordonstrafik och endast öppen för bussar och serviceresor-fordon. För att inte bryta mot trafikreglerna och stoppa upp kollektivtrafiken hänvisas bilister från Högsboleden att istället söka sig till Västerleden eller Oscarsleden. Följ skyltning på plats och respektera flaggvakternas hänvisningar.

Även påfarten till Älvsborgsbron från Ivarsbergsmotet på Hisingssidan är stängd för biltrafik. Påfarten är endast öppen för bussar och serviceresor-fordon. Trafik från Arendal och hamnarna hänvisas via Ytterhamnsmotet och väg 155. Följ lokal skyltning och håll hastigheten. Kommer du från Eriksberg är Lundbyleden bästa alternativet för resa vidare över Älvsborgsbron.

Var uppmärksam: För trafik från Oscarsleden upp på bron i riktning mot Hisingen är det bra att vara lite extra uppmärksam då biltrafiken vävs samman med busskörfältet strax innan Älvsborgsbron. Detta är en ny situation och det gäller att visa hänsyn och ge busstrafiken företräde.

För att undvika olyckor och få ett bättre flöde i trafiken är det viktigt att följa angiven hastighet och hålla avstånd i trafiken och köra lugnare.

Läs också