Nyheter

Vy:

Så påverkas trafiken under 1 maj

Den 1 maj arrangeras traditionsenligt en mängd demonstrationer i Göteborg, vilket innebär stor påverkan på såväl fordons- som kollektivtrafiken

Dags för Valborg och cortège

Måndag den 30 april går Chalmerscortègen genom centrum plus att Valborg firas. Räkna med kraftiga störningar i bil- och kollektivtrafiken

Lisebergspremiär, derby och trav

Vill du undvika att fastna i trafiken på grund av evenemang? Håll koll på vad som händer med vår uppdaterade lista

Hallå där, Claes Hedberg!

Vägtrafikledare på Trafik Göteborg förklarar hur trafikanterna blir informerade.

Nyöppnad cykelbana längs väg 155

Efter en tids omledning för gående och cyklister är det nu nypremiär för den nygamla gång- och cykelbanan längs väg 155, som ger en kortare resväg.

Påfartsramp till Götatunneln stängs

Delar av påfartsrampen till Götatunneln, från Järntorgsmotet mot centrum, stängs av den 20-21 april. Orsaken är ett läckage i en vattenledning

Underhållsarbete på Älvsborgsbron

Underhållsarbeten ska utföras på Älvsborgsbron kvälls- och nattetid, vilket gör att körfält måste stängas av

Rondellbygge begränsar framkomligheten

Bygget av en ny rondell i korsningen Eklandagatan/Viktor Rydbergsgatan i Johanneberg inleds den 23 april. Arbetet kommer att begränsa framkomligheten

Trafikpåverkan på Kruthusgatan

Ledningar ska läggas om på Kruthusgatan inför bygget av Västlänkens deletapp Centralen, vilket kommer att påverka fordonstrafiken, gående och cyklister

"Genvägen" öppen igen

Gång- och cykelbanan mellan Kruthusgatan och Svingeln öppnades fredagen den 20 april vid lunchtid, efter att ha varit avstängd i en månad

Trafik på Götaälvbron leds om

Pålningsarbeten för Hisingsbron gör att fordonstrafiken på Götaälvbron, i riktning mot Hisingen, får samsas i ett körfält i cirka 150 meter

Arbetet fortsätter på Munkebäcksgatan

Arbetet med att bredda cykelbanan längs med Munkebäcksgatan fortsätter. Cykel- och biltrafik leds om och p-platser tas i anspråk