Nyheter

Vy:

Lindholmsallén öppnar igen

Måndagen den 9 september klockan 08:00 öppnar den tidigare stängda delen av Lindholmsallén för biltrafik

Trängre på Västra Sjöfarten

Den 8-9 och 9-10 september stängs delar av Västra Sjöfarten i västergående riktning. Trafiken leds om i motsatt körfält

Arbetet på Munkebäcks Allé startar på allvar

Den 9 september startar ombyggnationen av Munkebäcks Allé på allvar. All trafik påverkas

Falutorget stängs nattetid

Natten till den 11 september stoppas all trafik vid Falutorget i korta intervaller. Trafiken på E45 påverkas inte

Smalare körfält på E6

Helgen 6-9 september pågår fjärrvärmearbete i anslutning till E6 vid Kallebäcksmotet. Trafiken söderut påverkas

Vägarbeten på Övre Husargatan

Asfalten på delar av Övre Husargatan ska bytas ut. Inga körfält stängs av utan trafiken leds förbi arbetet

Kålleredsmotet byggs om

Från och med september börjar Kålleredsmotet byggas om. Framkomligheten på E6 påverkas

Nu ska Hjuviksvägen bli säkrare

I september inleds arbeten som ska göra Hjuviksvägen mer trafiksäker. Trafiken får inte påverkas i rusningstid

Busskörfält på Oscarsleden blir permanent

Nu står det klart att busskörfältet från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron blir permanent. Detta för att prioritera kollektivtrafiken

Fortsatt arbete med pendelcykelstråk

Arbetet med att bredda gång- och cykelbanan på Delsjövägen fortsätter. Räkna med tidvis trafikpåverkan

Trafikpåverkan på Götaleden

Helgen den 6-9 september är endast ett körfält öppet på delar av E45 österut mellan Lilla Bommen och Falutorget. Risk för köer i högtrafik

Spårarbete vid Sahlgrenska

Helgen den 31 augusti-2 september pågår ett spårarbete vid Sahlgrenska som påverkar bil- och spårvagnstrafiken. Akuten på Sahlgrenska nås som vanligt