Nyheter

Vy:

Skidtävlingar och filmfestival

Håll koll på kommande veckas trafikpåverkande evenemang!

Fortsatta ledningsarbeten i östra Nordstaden

Ledningsomläggningar pågår mellan hotell First G vid Centralstationen och infarten till Nordstans parkeringshus i några veckor. Fordonstrafiken påverkas

Allt trängre för bilar vid Korsvägen

Förberedelserna inför bygget av Västlänkens Station Korsvägen pågår för fullt. Framkomligheten för bilar begränsas successivt

Slut på trafikstopp vid Linnéplatsen

Från och med månadsskiftet januari/februari påverkas inte längre trafiken av sprängningarna för Västlänkens servicetunnel vid Linnéplatsen

Trafikpåverkan på Västra Sjöfarten

Mellan den 1 och 4 februari är ett körfält på Västra Sjöfarten avstängt, vilket kommer att påverka både fordons- och kollektivtrafiken

Mejlproblem är åtgärdat

Vi på Trafik Göteborg har haft tekniska problem med mejlen en tid, men problemet är nu åtgärdat

Göteborg myser i biomörkret

Filmfestival, konståkning och glittrig Rondoshow. Håll koll på kommande veckas trafikpåverkande evenemang

Miljoner nya registreringsskyltar

Nu ändras formatet för bilarnas registreringsskyltar. Senaste gången var 1972

Stort intresse för Trafiken.nu-appen

Sedan lanseringen för ett år sedan har appen Trafiken.nu Göteborg laddats ned drygt 30 000 gånger

Hallå där, Malin Månsson!

Hallå där, Malin Månsson – cykelstrateg vid Trafikkontoret på Göteborgs Stad, är det fler som börjat cykla nu när alla infrastrukturprojekt påverkar biltrafiken mer och mer?

Kemi fixar vintercyklingen

Med vintern kommer snö, is och halka. Det främsta vapnet mot besvärliga cykelbanor är sopsaltning

Rondellbygge påverkar trafiken

Arbetet med att bygga en rondell i korsningen Tuvevägen/Minelundsvägen på Hisingen har inletts. Räkna med trafikpåverkan