Nyheter

Vy:

Tillfälligt trängre på Älvsborgsbron

Underhållsarbetet på Älvsborgsbron är snart klart. Helgen innan dess, den 28-30 augusti, är endast två körfält öppna på bron. Räkna med längre restider

Nytt p-hus för cyklar öppnat

Ett p-hus med plats för 600 cyklar har byggts vid Gamlestadens Resecentrum. Huset är det första av sitt slag i Göteborg – men inte det sista

Klarebergsvägen ska bli säkrare

En ny lokalgata ska byggas parallellt med Klarebergsvägen - detta för att förbättra trafikflödet just på Klarebergsvägen

Sprängningar stoppar trafik vid Västra Sjöfarten

Från den 17 augusti sker korta trafikstopp på och kring Västra Sjöfarten. Orsaken är sprängningsarbeten för Västlänken

Nya tider i kollektivtrafiken

Den 17 augusti införs nya tider i kollektivtrafiken – samtidigt är det fortfarande viktigt att undvika trängsel

Fortsatta arbeten vid Nils Ericsonsgatan

Ledningsarbetena vid Nils Ericsonsgatan fortsätter fram till december – fast nu på en annan plats. Gång- och cykeltrafiken påverkas

”Det kommer att bli spektakulärt”

Lördagen-söndagen den 22-23 augusti ska ett nytt brospann monteras på Nordreälvbron. Trafikverket varnar för köer på E6

Kortvarig stängning av Gullbergs Strandgata

Gullbergs Strandgata stängs för genomfartstrafik 14-17 augusti. Orsaken är arbeten med Hisingsbron

Nattavstängningar av E45

E45 i höjd med ”Röde Orm” i riktning norrut stängs tillfälligt under två nätter. Orsaken är arbeten med en vägportal

Detta gäller för trafiken vid Korsvägen

Har du koll på att trafiken kring Korsvägen förändrats under sommaren? Om inte, så kan du läsa mer här om den trafiklösning som ska gälla i fyra år framåt

Nu öppnar Falutorgsmotet

Den 10 augusti öppnar det planskilda Falutorgsmotet, vilket innebär flera nya förbindelser

Tillfälliga stopp på Nils Ericsonsgatan

Fredagen den 7 augusti sker ett flertal tillfälliga trafikstopp på Nils Ericsonsgatan i riktning mot Hisingen. Var ute i god tid!