Nyheter

Vy:

Gångtunnel rivs vid Rambergsvallen

Den 27 november inleds arbetet med att riva gångtunneln under Hjalmar Brantingsgatan vid hållplats Rambergsvallen. Gång- och cykeltrafiken leds om

Lindholmsallén stängs i västlig riktning

Måndagen den 26 november stängs Lindholmsallén på Hisingen i västlig riktning. All fordons-, cykel- och gångtrafik leds om

Nu tändas tusentals juleljus

Håll koll på alla potentiellt trafikpåverkande evenemang med hjälp av vår uppdaterade lista!

Sahlgrensgatan öppnar tillfälligt

Lagom till julhandeln går renoveringen av Vasabron in i en fas där det är möjligt att öppna Sahlgrensgatan

Trafikpåverkan på Onsalavägen

Den 26-30 november utförs vägarbeten på Onsalavägen, mellan Forsbäck och E6, som periodvis påverkar trafiken

Gång- och cykelväg över Gullbergstunneln stängs

Den 23-26 november stängs den nya gång- och cykelvägen mellan Centralenområdet och Gullbergsstrand på grund av arbeten med Gullbergstunneln

Körfält på E6 mot Kungälv stängs

Två körfält stängs av på E6 i riktning från Tingstad mot Kungälv på grund av underhållsarbeten

Långa köer på Gullbergs Strandgata – åtgärder vidtas

Natten mellan den 6 och 7 november genomfördes en stor trafikförändring vid Gullbergsstrand, som periodvis har orsakat långa köer på Gullbergs Strandgata. Därför vidtas åtgärder

Premiär för Jul på Liseberg

Håll koll på alla potentiellt trafikpåverkande evenemang med hjälp av vår uppdaterade lista!

Trafikförändringar vid Korsvägen

Det pågår arbeten inför Västlänkens stationsbygge vid Korsvägen som förändrar trafiksituationen i området ytterligare

Upplev Göteborg – vi visar vägen!

Göteborg laddar för jul. Vi hjälper dig att planera din resa och lotsar dig rätt bland pågående trafikstörningar

E45 Götaleden stängs för trafik västerut

Under två helger i november-december blir det tillfälliga trafikförändringar i området runt Centralen. Planera din resa!