Nyheter

Vy:

Coronaeffekt i trafiken

Coronapandemin har påverkat göteborgarnas resande. År 2020 minskade det totala resandet kraftigt – störst minskning står kollektivtrafiken för

Götatunneln blir dubbelriktad längre än väntat

Trafiken i Götatunneln blir dubbelriktad längre än planerat. Detta beror på nya juridiska besked om att bullrande arbeten endast får ske dagtid

Avfart i Rödastensmotet stängd

Fram till den 21 februari kan du inte köra av mot Högsboleden/Kungssten i Rödastensmotet. Se upp så att du inte av misstag hamnar på Hisingen!

Missa inte: Nils Ericsonsgatan är stängd

Nils Ericsonsgatan är för tillfället stängd för genomfartstrafik. Avstängningen gäller till den 1 juni och innebär stora förändringar för biltrafiken i området

Ny spårvagnslinje till och från Kortedala

Västtrafik sätter in en ny spårvagnslinje mellan Kortedala och Hisingen. Detta för att minska trängseln på spårvagnarna till och från Kortedala

Allt om trafiken i Centralenområdet

Mycket händer kring Centralenområdet och trafiken förändras kontinuerligt. Här får du veta vad som gäller just nu

Nattarbeten stänger bron vid Leråkersmotet

Natten 11-12 februari stängs bron över Lundbyleden vid Leråkersmotet. Delar av trafiken till och från Backaplan leds om.

Vintercyklist – javisst!

Den 12 februari är det Vintercyklingens dag. Du som cyklar året runt kan vara med och sätta Göteborg på kartan som en cykelstad även vintertid

E45 i centrala Göteborg stängs i helgen

I helgen den 6-8 februari stängs E45 mellan Järntorget och Falutorget. Välj annan väg om du inte ska hit!

Nils Ericsonsgatan stängs i fyra månader

Från måndagen den 8 februari till den 1 juni är Nils Ericsonsgatan stängd för genomfartstrafik. Avstängningen innebär stora förändringar för biltrafiken i området

Tips om snöröjning och halka

Trafik Göteborg förklarar vad som gäller vid halka och snöröjning och vem som skottar var

Avfart i Rödastensmotet stängs

Den 7-21 februari kan du inte köra från Oscarsleden mot Högsboleden/Kungssten i Rödastensmotet. Se upp så att du inte av misstag hamnar på Hisingen