Nyheter

Vy:

Dikesarbeten på Hisingsleden

Inom kort inleds dikesarbeten på Hisingsleden. Anpassa hastigheten där arbetet pågår

Inga vagnar förbi Rambergsvallen

Den 13-22 april ställs alla spårvagnar in mellan Wieselgrensplatsen och Länsmansgården på grund av spårarbeten vid Rambergsvallen

Trafik vid Packhusplatsen läggs om

På morgonen den 11 april läggs fordonstrafiken mellan Norra Hamngatan och Västra Sjöfarten om till en ny anslutning

Hästtävling påverkar trafiken

Gothenburg Horse Show är i full gång. Risk för trängsel på E6 i morgontrafiken

Tajt i Fiskhamnsmotet

Den 7-11 april är ett körfält avstängt på bron i Fiskhamnsmotet, som innebär ökad risk för köer

Trafikpåverkan vid Packhusplatsen

Mellan den 4 och 7 april är korsningen Norra Hamngatan/Västra Sjöfarten stängd. Samtlig trafik leds om

Ställ klockan på sommar

Natten till söndagen den 31 mars är det dags att ställa fram klockan till sommartid

"Nya" Salsmästaregatan öppnar

Ny permanent sträckning av Salsmästaregatan i Tingstad öppnas för trafik

E45 stängs etappvis

På grund av underhållsarbeten stängs E45 mellan Göteborg och Trollhättan etappvis. Trafiken leds om

Ännu en del av Kruthusgatan stängs

Kruthusgatan stängs i höjd med Skansen Lejonet i Gullbergsvassområdet. Alla trafikslag påverkas

Ånäsvägen stängs tillfälligt

Bilister får välja andra vägar än Ånäsvägen när denna stängs i en vecka

Förändringar i Gullbergsvass

I början av april öppnas en nybyggd del av nya Gullbergsvassgatan. Samtidigt tas en ny rondell i Gullbergsvass i drift