Nyheter

Vy:

Nu öppnar gångvägen på Kruthusgatan

På måndag morgon den 30 september öppnar den tidigare stängda delen av Kruthusgatans gång- och cykelväg – men endast för gående

Säkerhetsövning i Götatunneln

Natten till den 2 oktober genomförs en större övning i Götatunneln. Under ett antal timmar är bägge tunnelrören stängda

"Bananbron" vid Lilla Bommen stängs

Onsdagen den 2 oktober stängs bron över E45 öster om Södra Sjöfarten. Fordonstrafiken leds om via Stadstjänarebron

Kålleredsmotet byggs om

Från och med oktober börjar Kålleredsmotet byggas om. Arbetet väntas pågå i cirka ett år

Del av Gullbergs Strandgata fortsatt stängd

Bil- och kollektivtrafiken på Gullbergs Strandgata mellan Vikingsgatan och Lilla Bommen får välja andra vägar ytterligare ett tag till

Götaleden stängs österut

Helgen den 27-30 september är E45 österut, mellan Lilla Bommen och Stationsmotet, helt stängd. Trafiken leds om - stor risk för köer i Centralenområdet

Ny sprängtid vid Södra Vägen

Från och med vecka 38, 16-22 september, utökas antalet sprängtillfällen till fyra för arbetstunneln norr om Chalmerstunneln

Glöm inte: ny påfart till E6/E20 från Gullbergsvass

Kommer du från Centralenområdet och ska mot E6 söderut eller E20? Glöm inte att det finns en ny direktpåfart från Gullbergsvass

Bussförare oroliga för olyckor på NET

Problemen med obehörig trafik inne på Nils Ericsonterminalen fortsätter. Nu vädjar Västtrafik till trafikanter att sluta ta genvägen via bussplanen

Nu ska Karl Johansgatan bli cykelfartsgata

Den 16 september inleds byggnationen av en ny cykelfartsgata på Karl Johansgatan mellan Såggatan och Kustgatan. Trafiken kommer alltid fram

Trafiken på Älvsborgsbron återgår till normalläge

Måndagen den 16 september gäller återigen full framkomlighet på Älvsborgsbron – förutom för gående och cyklister. Helgen innan påverkas trafiken när årets arbete avslutas

Snart full framkomlighet på Älvsborgsbron

Den 16 september öppnas återigen samtliga körfält på Älvsborgsbron. Sommarens arbeten på bron avslutas helgen innan, då det periodvis kan bli extra påverkan på trafiken