Direkt till innehåll

Nyheter

Vy:
Visa stor listvy Visa liten listvy

Stor påverkan på trafiken i Brunnsparken

Den 16 juni-5 augusti får kollektivtrafiken ändrade körvägar vid Brunnsparken på grund av ett spårarbete. Även du som går, cyklar eller kör bil påverkas

Bil och spårvagn får samsas vid Sahlgrenska

Från den 9 juni stängs ett körfält på Per Dubbsgatan österut vid Sahlgrenskas huvudentré. Bilar och spårvagnar får samsas i samma körfält, så räkna med längre restider

Långa köer vid Ullevimotet

Fram till den 10 juni sker ett spårarbete i korsningen Ullevigatan-Skånegatan, som tidvis orsakar långa köer på E6 vid Ullevimotet och längs Ullevigatan. Tänk på detta när du planerar din resa...

Fortsatt trafikpåverkan vid Björlandamotet

Fram till den 2 juli är endast ett körfält öppet i varje riktning på Hisingsleden i höjd med Björlandamotet. Dessutom är hastigheten sänkt till 50 kilometer i timmen

E6 vid Stenungsund öppnar i juli

Under andra veckan i juli öppnar E6 vid Stenungsund för trafik igen, enligt nya besked från Trafikverket

Så tar du dig fram under Prideparaden

Den 15 juni tågar Prideparaden genom centrala Göteborg. Gator stängs av längs paradvägen och kollektivtrafiken får ändrade körvägar under dagen

Styr & Ställ till en sommarpärla

Den 1 juni till 31 augusti är Styr & Ställs sommarstationer tillbaka. Här är listan över de åtta platser som du enkelt styr och ställer lånecykeln till i sommar

Grat(t)is på Cykelns dag

Cykelns dag den 3 juni firas i Göteborg och Mölndal med gratis cykelresor med Styr & Ställ. Detta gäller från den 31 maj till 3 juni

I vinter rullar längre spårvagnar – hållplatser försvinner

I vinter sätts nya, längre spårvagnar in i ordinarie trafik på linjerna 5 och 11. Samtidigt försvinner fyra hållplatser som idag ligger för tätt

Trafik vid Brantingsmotet påverkas i etapper

Från den 3 juni påverkas framkomligheten på Lundbyleden och Hjalmar Brantingsgatan i höjd med Brantingsmotet i etapper. I ett första skede stängs en gång- och cykelväg

Avstängningar i Gnistängstunneln

Den 6-10 juni stängs ena tunnelröret i Gnistängstunneln och trafiken dubbelriktas i det motsatta. Natten den 9 juni stängs tunneln helt. Räkna med längre restider

Gullbergs Strandgata stängs för genomfartstrafik

Helgen den 7-9 juni stängs Gullbergs Strandgata på bron över Tingstadstunneln. All trafik leds om, räkna med längre restider