Nyheter

Vy:

”Geofencing är en jättemöjlighet”

Digitala staket är en viktig nyckel för att komma tillrätta med problemen med elsparkcyklarna. Det säger Malin Månsson, trafikplanerare vid Göteborgs Stad

Trafikpåverkan vid Järntorget

En av infarterna till Heurlins Plats stängs och framkomligheten på Järntorgsgatan begränsas

Cykelbanan återställd på Linnégatan

Det tillfälliga arrangemanget med en cykelfartsgata på Linnégatan har nu upphört. Därmed kan cyklister återigen cykla på cykelbanan

Stora trafikstörningar efter tågurspårning

En tågurspårning vid Sävenäs på tisdagsmorgonen den 1 september resulterade i att tågtrafik stoppades och större delen av Munkebäcksmotet stängdes

Spårarbeten vid Wavrinskys Plats

Nattliga spårarbeten vid Wavrinskys Plats påverkar trafiken i området

Busskörfältet vid Backadalsmotet öppnar

Natten mellan den 27 och 28 augusti öppnar åter busskörfältet mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet efter att sträckan fått nytt bullerskydd

Påfart till Götatunneln vid Järntorget stängs

Under fyra nätter stängs påfarten till Götatunneln, i riktning mot Lilla Bommen, vid Järntorgsmotet. Trafiken leds om

Dags för montering av Hisingsbrons lyftspann

Farleden i Göta älv stängs av 31 augusti-7 september när Hisingsbrons lyftspann monteras. Därmed läggs den sista stora pusselbiten på plats

Årets underhåll på Älvsborgsbron klart

Från den 31 augusti är allt som vanligt igen för fordonstrafiken på Älvsborgsbron. Dessförinnan, den 28-30 augusti, är endast två körfält öppna på bron

Anslutning till Gullbergsstrand stängs

Den 31 augusti stängs Stadstjänarebron – det vill säga den del av Hisingsbron som går över Götaleden. Trafiken mot Gullbergsstrand leds om

Broreparation påverkar trafiken i Kungsbacka

Påfartsrampen mot E6 söderut från norra Kungsbacka stängs för arbete 21 september till 22 december. Södergående trafik från Arendalsleden leds om

Flygplatsmotet byggs om

Nu pågår ombyggnationen av Flygplatsmotet på väg 40, vilket innebär något smalare körfält och sänkt hastighet