Nyheter

Vy:

Tydligare köinformation på Trafiken.nu

Nu utökas köinformationen i realtidskartan på Trafiken.nu med mörkröda stråk, som visar stillastående trafik

Partihandelsgatan stängd för genomfartstrafik

Partihandelsgatan har stängts för genomfartstrafik på grund av ett rondellbygge. Trafiken leds om

Del av Gullbergs Strandgata stängs

Ett körfält på Gullbergs Strandgata, i riktning mot Marieholm, stängs en kort sträcka på grund av broarbeten

Ytterligare trädfällning i Allén

Ett 30-tal träd behöver tas ned i Allén inför bygget av Västlänken Station Haga. Gående och cyklister kan komma att påverkas

E6 flyttas till rätt läge

Arbetet med Marieholmstunneln pågår som planerat. Närmast väntar ytterligare en trafikomläggning vid Tingstadsmotet

Plankorsningar ska bli säkrare

Säkerheten ska förbättras vid plankorsningar på järnvägen. Syftet är att minska antalet skadade och omkomna trafikanter

Spårarbete stänger del av Hjalmar Brantingsgatan

Mellan den 10 och 15 februari får trafiken på Hjalmar Brantingsgatan, under Lundbyleden, i västergående riktning svårare att ta sig fram

Efterlängtade vårtecken, finaler och artister

Håll koll på kommande veckas trafikpåverkande evenemang!

Svingeln är klar

Nu är den nya knutpunkten Svingeln färdig. Målet är att kollektivtrafikresenärerna ska få en enklare pendlingsvardag

Rosenlundsbron stängs för bilar

Byggnationen av Västlänken Station Haga påverkar trafiken i området. I mars stängs Rosenlundsbron för biltrafik

Så ska effekterna av Älvsborgsbron-arbetena lindras

Från och med juni väntas de omfattande underhållsarbetena på Älvsborgsbron att märkas rejält. Åtgärder vidtas nu för att minska trafikpåverkan

Begränsad framkomlighet på Utbyvägen

I början av februari inleds arbetet med att rusta upp delar av Backegårdsgatan och Utbyvägen i Utby, vilket påverkar framkomligheten i området